Nikolaus

Over het leven van de Heilige Nicolaas wordt voor het eerst geschreven in de 13e eeuw. Nicolaas was bisschop van de Turkse stad Myra. Belangrijk van zijn daden is, dat hij het goede nastreefde en de mens op alle mogelijke manieren probeerde te ondersteunen. Hij werd daarom ook vereerd als een beschermheilige van vele dingen zoals de scheepvaart, het huwelijk en kinderen. Tevens is hij de beschermheilige van de vrije mens, want hij helpt ieder mens die met vallen en opstaan zich probeert verder te ontwikkelen.
Rond 6 december is Nicolaas gestorven. Dat werd de datum die de kerk vastlegde als heiligendag.

Een andere bron die de basis vormt voor het sinterklaasfeest is te vinden in de Edda, de Germaanse mythologie. Daar wordt verteld over Wodan, de god van de wilde jacht. Hij bezat twee zwarte raven, een speer en een wit paard waarmee hij door de lucht reed. De mensen wisten dat Wodan alles over de mensen te weten kon komen omdat zijn kleinzoon door de schoorsteen de mensen bekeek. Men moest Wodan goed stemmen door hem voer te geven voor zijn paard.

Knecht Ruprecht is het hulpje van Nikolaus en komt in de nacht van 5 op 6 december samen met Nikolaus langs de huizen om geschenken te brengen. In sommige tradities komt Ruprecht eerst samen met het Chistkind met kerstmis.  Ruprecht is gekleed in een zwarte mantel en draagt een roede bij zich. Hij staat voor het kwade en de duivel. Nikolaus en het Christuskind staan voor het goede en hemelse.

Oorspronkelijk was het feest van Sankt Nikolaus het feest waarbij de kinderen cadeautjes kregen. Tegenwoordig is de Kerstman of het kerstkind de geschenken brenger. Ook de kerstman vindt eigenlijk zijn oorsprong in Nicolaas. Door Coca Cola is hij de commerciële, rood-witte man met rendieren geworden die hij nu is.

Nicolaas leert ons mensen te geven. Hij wil helpen een beter mens te worden, zodat de mensheid klaar is voor de geboorte van het Christuskind en het nieuwe licht in onszelf.

Sinterklaas valt in het begin van de Adventstijd en is het laatste grote feest voor Kerstmis.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.