Zonnebloemen voor de zomer

Sint Jan

‘Johannesfeest is zomerfeest, doet boeien het leven en al!’

Op 24 juni vieren we het Johannesfeest(ook wel Sint Jan genaamd); de viering van de zonnewende (21 juni) en de naamdag van Johannes de Doper.

Sint Jan was vroeger een groot feest, waarbij mensen Sint Janskruid rooiden en de kracht ervan inzette om zich te beschermen tegen kwade invloeden. Er werden grote Sint Jansvuren gestookt, die de kwade geesten moesten weg jagen. Men geloofde dat als je over het vuur springt, je een jaar van ongeluk en ziekten verschoond blijft.

Johannes de Doper werd een half jaar eerder dan Christus geboren op 24 juni. Hij doopte Jezus op 30 jarige leeftijd, vanaf dan spreken we over Christus. Johannis doopte de volgelingen van Christus om tot christen en maande de mensen tot inkeer. Johannes zei dat een mens niet slechts kan bloeien en groeien, er moet een moment van inkeer en bezinning komen.

Het Sint Jansfeest staat precies tegenover kerstmis. Daar waar we bij het kerstfeest naar binnen gekeerd zijn en het licht geboren wordt, zien we bij het Sint Jansfeest de tegenovergestelde beweging. We gaan naar buiten, we zingen en dansen en alles is versiert met bloemen. Het is het hoogtepunt in de natuur waarop alles uitbundig bloeit en leeft en wij mensen buiten genieten van de lange, lichte dagen. Vanaf nu neemt het licht weer af en keert de mens weer langzaam naar binnen.